BÁO GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ 

  BÁO GIÁ XÂY DỰNG TRỌN GÓI

GÓI THẦU VẬT TƯ PHẦN THÔ TIÊU CHUẨN ĐƠN GIÁ  3.300.000  VND/M2

GÓI THẦU VẬT TƯ PHẦN THÔ TỐT  ĐƠN GIÁ 3.500.000  VND/M2

      GÓI THẦU TRỌN GÓI CHÌA KHÓA TRAO TAY ĐƠN GIÁ TỪ  5,200,000  VND/M2 

Video thi công

DỰ ÁN THI CÔNG TẦNG HẦM NHÀ CHỊ TRÂM

BÀN GIAO DỰ ÁN NHÀ CHO A TRUNG

BÀN GIAO DỰ ÁN NHÀ CHO A TRUNG

DỰ ÁN THI CÔNG TẦNG HẦM NHÀ CHỊ TRÂM

BÀN GIAO DỰ ÁN NHÀ CHO A TRUNG

error: Content is protected !!